Wizja i misja szkoły

 

Wizja

Jesteśmy szkołą, która stwarza sprzyjające i atrakcyjne warunki zdobywania wiedzy, bezpieczną i nowoczesną.
Nasi uczniowie i absolwenci są samodzielni i ukierunkowani na realizację swoich celów życiowych
z poszanowaniem norm społecznych.
  W naszych działaniach dydaktyczno-wychowawczych rodzice pełnią wspierającą i współtworzącą rolę
W procesie tym aktywnie uczestniczą kompetentni i twórczy pracownicy szkoły.
Wszystko , co robimy, wyzwala aktywną postawę środowiska lokalnego.

 

Misja

Jesteśmy szkołą zapewniającą wszechstronny rozwój i wykształcenie  wychowanków, wspierającą i promującą indywidualne zdolności uczniów, współpracującą z rodzicami i współudziałowcami.
W swoich działaniach kierujemy się miłością i prawdą - podstawowymi wartościami budującymi stosunki międzyludzkie. Przekazujemy naszym uczniom rzetelną wiedzę oraz wzorce postępowania, przygotowujemy ich do pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych. Pracujemy jako zespół, aby wspierać prawidłowy rozwój uczniów i przygotować ich do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie.


Zrealizowanie przyjętej przez szkołę misji będzie możliwe dzięki:

  • zapewnieniu uczniom warunków wszechstronnego rozwoju
  • stworzeniu sprzyjającej atmosfery z rodzicami
  • stworzeniu modelu szkoły otwartej, współpracującej z wszystkimi udziałowcami.

 

 


Wykaz podręczników
Z ŻYCIA SZKOŁY
Przedmiotowy System Oceniania
Wykaz podręczników szkolnych
Rada Młodzieży
Szkolny Klub Wolontariatu
Koło rowerowe SKKT
Biblioteka Szkolna
Stołówka szkolna
Klasa z poszerzoną ofertą zajęć pozalekcyjnych - artystycznych
Innowacje pedagogiczne
Z ŻYCIA SZKOŁY
Przedmiotowy System Oceniania
POZYTYWNI.GLIWICE.PL
CYBERPRZEMOC
PROJEKT WolontaROOWERiusz
Nasza szkoła na Facebooku
IV godzina WF
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice
Piłka ręczna dziewcząt
Testy sprawnościowe
Rozgrywki o Puchar Dyrektora Szkoły
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
Gazetka z Charakterem