Rok szkolny 2019-2018
Rok szkolny 2018-2017
Rok szkolny 2017-2016
Rok szkolny 2016-2015
Rok szkolny 2015-2014
Rok szkolny 2014-2013
Rok szkolny 2013-2012
Rok szkolny 2012-2011
Rok szkolny 2011-2010

Wizja i misja szkoły

 

Wizja

Jesteśmy szkołą, która stwarza sprzyjające i atrakcyjne warunki zdobywania wiedzy, bezpieczną i nowoczesną.
Nasi uczniowie i absolwenci są samodzielni i ukierunkowani na realizację swoich celów życiowych
z poszanowaniem norm społecznych.
  W naszych działaniach dydaktyczno-wychowawczych rodzice pełnią wspierającą i współtworzącą rolę
W procesie tym aktywnie uczestniczą kompetentni i twórczy pracownicy szkoły.
Wszystko , co robimy, wyzwala aktywną postawę środowiska lokalnego.

 

Misja

Jesteśmy szkołą zapewniającą wszechstronny rozwój i wykształcenie  wychowanków, wspierającą i promującą indywidualne zdolności uczniów, współpracującą z rodzicami i współudziałowcami.
W swoich działaniach kierujemy się miłością i prawdą - podstawowymi wartościami budującymi stosunki międzyludzkie. Przekazujemy naszym uczniom rzetelną wiedzę oraz wzorce postępowania, przygotowujemy ich do pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych. Pracujemy jako zespół, aby wspierać prawidłowy rozwój uczniów i przygotować ich do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie.


Zrealizowanie przyjętej przez szkołę misji będzie możliwe dzięki:

  • zapewnieniu uczniom warunków wszechstronnego rozwoju
  • stworzeniu sprzyjającej atmosfery z rodzicami
  • stworzeniu modelu szkoły otwartej, współpracującej z wszystkimi udziałowcami.

 

 


Wykaz podręczników
REKRUTACJA 2018/2019
Z ŻYCIA SZKOŁY
Przedmiotowy System Oceniania
Wykaz podręczników szkolnych
Szkolny Klub Wolontariatu
Koło rowerowe SKKT
Biblioteka Szkolna
Praca
Stołówka szkolna
Innowacje pedagogiczne
Z ŻYCIA SZKOŁY
Przedmiotowy System Oceniania
POZYTYWNI.GLIWICE.PL
CYBERPRZEMOC
PROJEKT WolontaROOWERiusz
Nasza szkoła na Facebooku
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14
IV godzina WF
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice
Piłka ręczna dziewcząt
Testy sprawnościowe
Rozgrywki o Puchar Dyrektora Szkoły
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2017/2018
Gazetka z Charakterem