Historia szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 został powołany na mocy uchwały Rady Miasta Gliwice z dnia 27 kwietnia 2006 roku.  
W skład zespołu wchodzi:

 • Gimnazjum nr 6
  -  oddziały  z obowiązkowymi  językami obcymi angielskim i niemieckim
  -  klasy sportowe dziewcząt – piłka ręczna
 • X Liceum Ogólnokształcące  - profil biologiczno-chemiczny

Funkcjonowanie tej placówki poprzedzają ważne fakty historyczne:

 •  2. 09. 1985 r.       – otwarcie Szkoły Podstawowej Nr 34 w Gliwicach-Sośnicy
 • 15.10. 1985 r.       – oficjalne powierzenie funkcji dyrektora pani Jadwidze Piprowskiej
 •  4. 06. 1988 r.       – nadanie SP 34 imienia Janusza Korczaka
 • 1990/1991            – pierwszy rok nauczania w szkole języka angielskiego
 • maj 1992 r.           – uroczyste obchody 50. rocznicy śmierci Janusza Korczaka
 •  3 .06. 1995 r.       – 10-lecie Szkoły Podstawowej Nr 34
 •  1. 09. 1999 r.       – otwarcie Gimnazjum nr 6 – jednego z największych w kraju (16 klas I)
 • 12. 05. 2000 r.      – otwarcie Ogrodu Dendrologicznego na terenie szkoły
 • 11-12 maj 2002 r.– ogólnopolskie sympozjum Polskiego Stowarzyszenia
  im. Janusza Korczaka
 • 14. 06. 2002 r.      – nadanie Gimnazjum nr 6 im. Janusza Korczaka
 • czerwiec 2002 r.   – wygaśnięcie Szkoły Podstawowej nr 34
 •  2. 09. 2002 r.       – objęcie funkcji dyrektora Gimnazjum nr 6 przez mgra inż. Andrzeja Beżańskiego
 • Obrady I Gimnazjalnego Sejmiku Samorządowego (z inicjatywy Dyrekcji
   i samorządu szkolnego)
 • 14. 10. 2003 r.        – miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej
 •   1. 09. 2005 r.        – wprowadzenie pierwszej klasy z dwoma językami obcymi  (język angielski
   i niemiecki)
 • 2005/2006 r.           – pierwszy rok funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14

Wykaz podręczników
REKRUTACJA 2018/2019
Z ŻYCIA SZKOŁY
Przedmiotowy System Oceniania
Wykaz podręczników szkolnych
Szkolny Klub Wolontariatu
Koło rowerowe SKKT
Biblioteka Szkolna
Praca
Stołówka szkolna
Innowacje pedagogiczne
Z ŻYCIA SZKOŁY
Przedmiotowy System Oceniania
POZYTYWNI.GLIWICE.PL
CYBERPRZEMOC
PROJEKT WolontaROOWERiusz
Nasza szkoła na Facebooku
IV godzina WF
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice
Piłka ręczna dziewcząt
Testy sprawnościowe
Rozgrywki o Puchar Dyrektora Szkoły
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2017/2018
Gazetka z Charakterem