Historia szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 został powołany na mocy uchwały Rady Miasta Gliwice z dnia 27 kwietnia 2006 roku.  
W skład zespołu wchodzi:

 • Gimnazjum nr 6
  -  oddziały  z obowiązkowymi  językami obcymi angielskim i niemieckim
  -  klasy sportowe dziewcząt – piłka ręczna
 • X Liceum Ogólnokształcące  - profil biologiczno-chemiczny

Funkcjonowanie tej placówki poprzedzają ważne fakty historyczne:

 •  2. 09. 1985 r.       – otwarcie Szkoły Podstawowej Nr 34 w Gliwicach-Sośnicy
 • 15.10. 1985 r.       – oficjalne powierzenie funkcji dyrektora pani Jadwidze Piprowskiej
 •  4. 06. 1988 r.       – nadanie SP 34 imienia Janusza Korczaka
 • 1990/1991            – pierwszy rok nauczania w szkole języka angielskiego
 • maj 1992 r.           – uroczyste obchody 50. rocznicy śmierci Janusza Korczaka
 •  3 .06. 1995 r.       – 10-lecie Szkoły Podstawowej Nr 34
 •  1. 09. 1999 r.       – otwarcie Gimnazjum nr 6 – jednego z największych w kraju (16 klas I)
 • 12. 05. 2000 r.      – otwarcie Ogrodu Dendrologicznego na terenie szkoły
 • 11-12 maj 2002 r.– ogólnopolskie sympozjum Polskiego Stowarzyszenia
  im. Janusza Korczaka
 • 14. 06. 2002 r.      – nadanie Gimnazjum nr 6 im. Janusza Korczaka
 • czerwiec 2002 r.   – wygaśnięcie Szkoły Podstawowej nr 34
 •  2. 09. 2002 r.       – objęcie funkcji dyrektora Gimnazjum nr 6 przez mgra inż. Andrzeja Beżańskiego
 • Obrady I Gimnazjalnego Sejmiku Samorządowego (z inicjatywy Dyrekcji
   i samorządu szkolnego)
 • 14. 10. 2003 r.        – miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej
 •   1. 09. 2005 r.        – wprowadzenie pierwszej klasy z dwoma językami obcymi  (język angielski
   i niemiecki)
 • 2005/2006 r.           – pierwszy rok funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14

Wykaz podręczników
REKRUTACJA 2018/2019
EGZAMINACYJNE ABC
Zapowiedzi
EGZAMINACYJNE ABC ÓSMOKLASISTY
EGZAMINACYJNE ABC GIMNAZJALISTY
Stołówka szkolna
Przedmiotowy System Oceniania
POZYTYWNI.GLIWICE.PL
CYBERPRZEMOC
Nasza szkoła na Facebooku
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14
Wymagania edukacyjne
Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019
Casting The Voice Kids vs The Voice of Poland
Biblioteka szkolna
Szkolny Klub Wolontariatu
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice
Piłka ręczna dziewcząt
Testy sprawnościowe
Turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2017/2018
Brak wpisów