Projekt edukacyjny

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania z 20 sierpnia 2010 r. wszyscy uczniowie gimnazjum muszą wziąć udział w zespołowym projekcie edukacyjnym.

 

Co to jest projekt edukacyjny?

Zespołowe, planowe działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

Projekt jest samodzielnym rozwiązywaniem przez uczniów praktycznych problemów podczas wykonywania zadania, którego efektem końcowym jest jakiś produkt.

Nauczyciel organizuje zajęcia wprowadzające uczniów w zagadnienia związane z zaplanowanym projektem i zajęcia podsumowujące zebrane przez uczniów doświadczenia. Jednak w czasie samodzielnej pracy uczniów cały czas monitoruje, udziela konsultacji i ocenia ich pracę na poszczególnych etapach.

 

Cechy dobrego projektu:

 • uczniowie na wstępie (przystępując do pracy) maja instrukcję działania czyli opis przedsięwzięcia, harmonogram pracy, zasady współpracy w zespole, zasady komunikowania się w zespole oraz z nauczycielem,
 • ma określone cele, czyli uczniowie wiedzą, jakie są ich kierunki działania i jakich spodziewają się efektów,
 • jest powiązany z programem nauczania, ale rozszerza jego treści,
 • nawiązuje do spraw znanych uczniom, dla nich ważnych i ciekawych,
 • podział zadań i terminy realizacji są z góry określone,
 • z góry znane są zasady monitorowania przez nauczyciela kolejnych etapów pracy uczniów,
 • dominuje praca zespołowa, mimo że niektóre zadania uczniowie realizują indywidualnie,
 • uczy współpracy, nie rywalizacji, łączy treści edukacyjne z różnych dziedzin.

 

Czego uczy projekt ?

 • rozwiązywania problemów i samodzielności,
 • podejmowania dezycji i komunikowania się,
 • przyjmowania odpowiedzialności,
 • planowania i organizowania pracy.
 • zbierania iselekcjonowania informacji,
 • oceniania pracy na każdym jej etapie,
 • publicznego prezentowania swojej pracy.

 

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 6 im. Janusza Korczaka

 

Tematy projektów edukacyjnych gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018

(realizacja projektu 16.10.2017 - 27.04.2018)

Zespół nauczycieli przedmiotów artystycznych i wychowania fizycznego

 

 1. Zimowe Igrzyska Olimpijskie.
 2. Mistrzostwa świata w koszykówce.
 3. Badminton - forma rozrywki.
 4. Walory krajoznawczo- turystyczne w wycieczkach rowerowych.
 5. Sztuka i kultura Europy i świata.
 6. Znaczenie muzyki relaksacyjnej w przywracaniu zdrowia.
 7. Zdrowy tryb życia.
 8. Anoreksja i bulimia - moda czy śmiertlena choroba.

 

Zespół nauczycieli języków obcych

 

 1. Wolność po Szkocku- postać Williama Wallace´a.
 2. Nowoczesna Monarchia? Książe William i Księżna Kate.
 3. Atrakcje turystyczne Wielkiej Brytanii/ Niemiec.
 4. Anglia/ Niemcy- znane i nieznane atrakcje.
 5. Szkocja/ Bawaria w pigułce- planowanie, organizacja i dokumentowanie wycieczki do Szkocji/ Bawarii.
 6. Cztery dni w Londynie/Berlinie-przewodnik.

 

Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych

 

 1. „Miłość niejedno ma imię”- motyw miłości na przestrzeni epok literackich.
 2. Nasza mała ojczyzna.
 3. Uczucia w literaturze.
 4. Opracowanie prac artystycznych z okazji Dnia Matki.
 5. Wisława Szymborska- poetka znana i nieznana.
 6. Teatr i wierzenia starożytnej Grecji.
 7. Wielcy mistrzowie odrodzenia.

 

Zespół nauczycieli przedmiotów ścisłych

 

 1. Słynni matematycy (album, prezentacja).
 2. Makieta wykonana z bryły (technika dowolna).
 3. Symetria w przyrodzie, architekturze i sztuce (album, prezentacja, wystawa).
 4. Magia i matematyka (zagadki , łamigłówki matematyczne).
 5. Bądź bezpieczny w Internecie.
 6. Moja szkoła (w liczbach, procentach).
 7. Cyberprzemoc.
 8. Ciekawostki matematyczne.

 

Zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

 

 1. Chemia w kuchni.
 2. Chemia w łazience.
 3. Gliwice-moje miasto.
 4. Prawa fizyki w przysłowiach ludowych.
 5. Praktyczne zastosowanie maszyn prostych.
 6. Czy uczniowie naszej szkoły odżywiają się zdrowo.

 

 

 

 

 

Koordynator Projektu                                                                      Dyrektor Szkoły

mgr Grzegorz Koniczek                                                              mgr inż. Andrzej Beżański

 

 

Dokumentacja dotycząca realizacji projektów edukacyjnych (załączniki do pobrania):

 1. Załącznik nr 1 (dla wychowawcy).
 2. Załącznik nr 2 (dla opiekuna).
 3. Załącznki nr 3 (dla opiekuna).
 4. Załączni nr4 (dla dla opiekuna).
 5. Załączni nr 5 (dla wychowawcy).

 

 


Wykaz podręczników
REKRUTACJA 2018/2019
EGZAMINACYJNE ABC
Zapowiedzi
EGZAMINACYJNE ABC ÓSMOKLASISTY
EGZAMINACYJNE ABC GIMNAZJALISTY
Stołówka szkolna
Przedmiotowy System Oceniania
POZYTYWNI.GLIWICE.PL
CYBERPRZEMOC
Nasza szkoła na Facebooku
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14
Wymagania edukacyjne
Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019
Casting The Voice Kids vs The Voice of Poland
Biblioteka szkolna
Szkolny Klub Wolontariatu
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice
Piłka ręczna dziewcząt
Testy sprawnościowe
Turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2017/2018
Brak wpisów