Rok szkolny 2019-2018
Rok szkolny 2018-2017
Rok szkolny 2017-2016
Rok szkolny 2016-2015
Rok szkolny 2015-2014
Rok szkolny 2014-2013
Rok szkolny 2013-2012
Rok szkolny 2012-2011
Rok szkolny 2011-2010

Terminy wywiadówek i konsultacji

Harmonogram spotkań z rodzicami:

18 września 2018r. – zebranie z rodzicami. Informacje ogólne dotyczące roku szkolnego. Godz,16.30 –budynek przy ul. Jedności, godz. 18.00 – budynek przy ul. Przedwiośnie

 23 października 2018r. – konsultacje z wybranymi rodzicami uczniów ( na indywidualne zaproszenie wychowawcy lub nauczyciela)

13 listopada 2018r. – zebranie z rodzicami. Omówienie organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego’

5 grudnia 2018r. (środa) – konsultacje z rodzicami. Informacja postępach w nauce i o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi.

15 stycznia 2019r. – zebranie z rodzicami. Informacja o ocenach na I półrocze. Podsumowanie I półrocza.

19 marca 2019r. – zebrania z rodzicami. Informacja o postępach w nauce.

30 kwietnia 2019r. – konsultacje z  wybranymi rodzicami uczniów ( na indywidualne zaproszenie wychowawcy lub nauczyciela)

9 maja 2019r. – zebrania z rodzicami. Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku.

 

 

 

 

 

 


Wykaz podręczników
REKRUTACJA 2018/2019
Z ŻYCIA SZKOŁY
Przedmiotowy System Oceniania
Wykaz podręczników szkolnych
Szkolny Klub Wolontariatu
Koło rowerowe SKKT
Biblioteka Szkolna
Praca
Stołówka szkolna
Innowacje pedagogiczne
Z ŻYCIA SZKOŁY
Przedmiotowy System Oceniania
POZYTYWNI.GLIWICE.PL
CYBERPRZEMOC
PROJEKT WolontaROOWERiusz
Nasza szkoła na Facebooku
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14
IV godzina WF
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice
Piłka ręczna dziewcząt
Testy sprawnościowe
Rozgrywki o Puchar Dyrektora Szkoły
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2017/2018
Gazetka z Charakterem