Stołówka szkolna

 

                                            

ABONAMENT ZA MIESIĄC

                      styczeń 2018r

 

Dla ucznia                68,80 zł    /16dni x 4,30zł/

Dla pracownika       185,60 zł     /16dni x 11,60zł/

 

WAŻNE

Stołówka szkolna zaprasza na obiady od 5.01.2017r.

Aby otrzymać posiłek 5.01.2018r wpłata musi być zaksięgowana 4.01.2018r na koncie ZSO nr.14 w Gliwicach.

  Opłaty za obiady należy dokonać na podane poniżej konto najpóźniej do 5.01.2018r.(wskazana wpłata w Banku Śląskim ING).

  Po dokonaniu płatności dziecku zostaną wydane obiady w dniu następnym po zaksięgowaniu środków na  koncie ZSO nr 14               w Gliwicach.

Wpłynięcie środków na konto placówki ZSO nr 14 po 5 .01. 18 r.potraktowane zostanie jako wpłata po terminie i nie będzie  zaliczana na poczet następnego miesiąca lecz zwracana na konto wpłacającego.

 

Nazwa Placówki i nr konta na które wpłacamy pieniądze za obiady

         Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14

             Bank Śląski O/Gliwice

        63 1050 1230 1000 0023 5298 5861

W tytule podając:

 imię i nazwisko dziecka, nazwę szkoły, klasę i jakiego okresu dotyczy opłata.    

 

 

 

 

   S E R D E C Z N I E    Z A P R A S Z A M Y

Wykaz podręczników
Z ŻYCIA SZKOŁY
Przedmiotowy System Oceniania
Wykaz podręczników szkolnych
Rada Młodzieży
Szkolny Klub Wolontariatu
Koło rowerowe SKKT
Biblioteka Szkolna
Stołówka szkolna
Klasa z poszerzoną ofertą zajęć pozalekcyjnych - artystycznych
Innowacje pedagogiczne
Z ŻYCIA SZKOŁY
Przedmiotowy System Oceniania
POZYTYWNI.GLIWICE.PL
CYBERPRZEMOC
PROJEKT WolontaROOWERiusz
Nasza szkoła na Facebooku
IV godzina WF
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice
Piłka ręczna dziewcząt
Testy sprawnościowe
Rozgrywki o Puchar Dyrektora Szkoły
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
Gazetka z Charakterem