Projekty Unijne

Projekt „Akademia Kluczowych Kompetencji Sośnicy” jest:

 

  •   skierowany do Uczniów i Uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 21 i Gimnazjum nr 6  zlokalizowanych w Gliwicach
  •   realizowany w partnerstwie: MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek, ul. Przedwiośnie 8/6, 44-119 Gliwice (LIDER) oraz Fundacja Domena Rozwoju, ul.  Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice
  •   współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IXRozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

W ramach projektu będą realizowane różne akademie:

dla Uczniów i Uczennic GIMNAZJUM NR 6:

Pracownia Aktywnej Kariery (PAK) Doradztwo  zawodowe indywidualne

Pracownia Aktywnej Kariery (PAK) Doradztwo  zawodowe grupowe

Akademia Artystyczna– plastyczna (zajęcia pozalekcyjne)

Akademia Artystyczna– teatralna (zajęcia pozalekcyjne)

Akademia Artystyczna– taneczna (zajęcia pozalekcyjne)

Akademia Językowa  - angielski (zajęcia pozalekcyjne)

Akademia Językowa  - angielski dla uzdolnionych (zajęcia pozalekcyjne)

Akademia Powtórek - matematyka  (zajęcia wyrównawcze)

Akademia Powtórek  - angielski (zajęcia wyrównawcze)

Akademia Eksperymentariusz - (zajęcia pozalekcyjne)

Akademia  Biologii (zajęcia pozalekcyjne)

Indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne

 

dla Uczniów i Uczennic SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14:

Akademia Powtórek - j. polskiego (zajęcia wyrównawcze)

Akademia Powtórek - edukacyjno-wyrównawcze (zajęcia wyrównawcze)

Akademia Powtórek - matematyka  (zajęcia wyrównawcze)

Akademia Powtórek - logopedia (zajęcia wyrównawcze)

Akademia Powtórek - angielski (zajęcia wyrównawcze)

Akademia rozwoju Eksperymentariusz (zajęcia pozalekcyjne)

Akademia rozwojuHerosi (zajęcia pozalekcyjne)

Akademia rozwojuMistrzowie (zajęcia pozalekcyjne)

Akademia rozwojuZdrowiacy (zajęcia pozalekcyjne)

Akademia cyfrowej kreacji (zajęcia pozalekcyjne)

Akademia dziennikarska (zajęcia pozalekcyjne)

Akademia sportuszczypiornistki (zajęcia pozalekcyjne)

Akademia sportupiłki halowej (zajęcia pozalekcyjne)

Akademia tańcaregionalnego (zajęcia pozalekcyjne)

Akademia tańca nowoczesnego (zajęcia pozalekcyjne)

Indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne

 

dla Uczniów i Uczennic SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21:

Akademia Powtórek - edukacyjno-wyrównawcze (zajęcia wyrównawcze)

Akademia Powtórek - matematyka  (zajęcia wyrównawcze)

Akademia Powtórek - logopedia (zajęcia wyrównawcze)

Akademia Artystyczna Plastyczno-Techniczna (zajęcia pozalekcyjne)

Akademia Muzyki i Tańca (zajęcia pozalekcyjne)

Akademia Terapeutyczno-Artystyczna (zajęcia pozalekcyjne)

Akademia Matematyczno-Przyrodniczabadacz (zajęcia pozalekcyjne)

Akademia Matematyczno-Przyrodniczageogebra (zajęcia pozalekcyjne)

Akademia Językowa - angielski(zajęcia pozalekcyjne)

Akademia cyfrowej kreacji

Akademia dziennikarska

Indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne

 

 

                                         REKRUTACJA

 

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się we wrześniu 2013r.

 

Uczestnicy projektu:

710 Uczniów i Uczennic wszystkich klas ze Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 21 i Gimnazjum nr 6  zlokalizowanych w Gliwicach:710 Uczniów/Uczennic, w tym:

  •   360 Uczniów/Uczennic  SP 14,
  •   170 Uczniów/Uczennic  SP 21,
  •   180 Uczniów/Uczennic  GIM 6.

 

Jak zostać uczestnikiem projektu Akademia Kluczowych Kompetencji Sośnicy”:

1.   wypełnić druki „Oświadczenie o chęci uczestnictwa w projekcie” i „Regulaminu rekrutacji i  uczestnictwa w projekcie”

2.   złożyć  w Punkcie rekrutacyjnym wyznaczonym dla poszczególnych szkół:

SP 14 – sekretariat i gabinet wice-dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14, ul. Jedności 35, 44 - 119 Gliwice w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.

SP 21 – sekretariat Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Reymonta 18 A, Gliwice 44-103

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.

GIM 6 – sekretariat Gimnazjum nr 6, ul. Przedwiośnie 2, 44-119 Gliwice,

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00.

 

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się również na stronach szkół:

http://sp21.gliwice.pl/

http://www.sp14.brojek.com/

http://www.zso14gliwice.pl/

 

oraz w Biurze Projektu w Gliwicach przy ulicy Dolnych Wałów 19B.

 

Załączniki:

Oświadczenie o chęci uczestnictwa w projekcie – plik pdf

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie AKADEMIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI SOŚNICY – plik pdf

 Deklaracji uczestnictwa w projekcie – plik pdf

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – plik pdf

 

 


Wykaz podręczników
Z ŻYCIA SZKOŁY
Przedmiotowy System Oceniania
Wykaz podręczników szkolnych
Rada Młodzieży
Szkolny Klub Wolontariatu
Koło rowerowe SKKT
Biblioteka Szkolna
Stołówka szkolna
Klasa z poszerzoną ofertą zajęć pozalekcyjnych - artystycznych
Innowacje pedagogiczne
Z ŻYCIA SZKOŁY
Przedmiotowy System Oceniania
POZYTYWNI.GLIWICE.PL
CYBERPRZEMOC
PROJEKT WolontaROOWERiusz
Nasza szkoła na Facebooku
IV godzina WF
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice
Piłka ręczna dziewcząt
Testy sprawnościowe
Rozgrywki o Puchar Dyrektora Szkoły
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
Gazetka z Charakterem