2009/2010

23 listopada  odbył się pierwszy etap wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z historii, w którym wzięło udział 20 osób. Tegoroczna tematyka konkursu obejmowała czasy Andegawenówi Jagiellonów w Polsce. Do drugiego etapu zakwalifikowały się następujące osoby :Katarzyna Ciomek -klasa III b    (opiekun : mgr Iwona Bryśkiewicz),Przemysław Babula –klasa III b (opiekun : mgr Iwona Bryśkiewicz), Damian Sajkowski- klasa III (opiekun : mgr Iwona Bryśkiewicz)

26 listopada  odbyły się eliminacje szkolne z fizyki. Wzięło w nich udział 16 uczniów z klas III b , III d i III e. Na tym etapie zmagali się z wiadomościami z zakresu klasy pierwszej i drugiej. Do rozwiązania mieli test i trzy zadania otwarte.  Poziom wiedzy jaką prezentowali uczestnicy był bardzo wysoki i wyrównany . Do drugiego etapu uzyskując minimum 81% punktów zakwalifikowali się:Robert Owczarek z klasy III e uczeń  p. Beaty Wierzbickiej, Grzegorz Zając z klasy III b uczeńp. Danuty Kowalczyk

7 grudnia  w Gimnazjum nr 10 (ul. Lipowa 29) odbył się Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczny pod nazwą „ROZ(G)RYWKI MATEMATYCZNE”. W konkursie brały udział trzyosobowe drużyny złożone z uczniów klas pierwszych. Celem konkursu była wspólna zabawa skoncentrowana wokół matematyki z uwzględnieniem ścieżek międzyprzedmiotowych. Zadaniem uczestników było wykazanie się podstawową wiedzą matematyczną, znajomością historii matematyki (ciekawostki  z podręczników dla klasy I ), działów matematyki, znajomości klasyfikacji czworokątów oraz umiejętnością logicznego myślenia. Przydatna także była umiejętność posługiwania się kalkulatorem.Uczniowie rywalizowali m.in. w takich konkurencjach, jak:

  • krzyżówka procentowa;
  • diagram geometryczno-algebraiczny;
  • zagadka liczbowa;
  • pytania z „ramki”;
  • tangram;
  • arytmograf;
  • zadanie – problem;
  • zadania o Mikołajach;
  • rebusy;
  • udoku (9x9).

Drużyna z naszej szkoły okazała się najlepsza i zajęła I miejsce, a w jej skład wchodzili uczniowie: Łukasz Mryka z kl. I a (opiekun – mgr Aurelia Dąbrowska),Łukasz Orlik z kl. I b (opiekun – mgr Wiesława Piekarska),Damian Ciosek z kl. I e (opiekun – mgr inż. Ewa Szymczyk – Gorszanów).


Wykaz podręczników
REKRUTACJA 2018/2019
EGZAMINACYJNE ABC
Zapowiedzi
EGZAMINACYJNE ABC ÓSMOKLASISTY
EGZAMINACYJNE ABC GIMNAZJALISTY
Stołówka szkolna
Przedmiotowy System Oceniania
POZYTYWNI.GLIWICE.PL
CYBERPRZEMOC
Nasza szkoła na Facebooku
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14
Wymagania edukacyjne
Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019
Casting The Voice Kids vs The Voice of Poland
Biblioteka szkolna
Szkolny Klub Wolontariatu
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice
Piłka ręczna dziewcząt
Testy sprawnościowe
Turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2017/2018
Brak wpisów