2009/2010

23 listopada  odbył się pierwszy etap wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z historii, w którym wzięło udział 20 osób. Tegoroczna tematyka konkursu obejmowała czasy Andegawenówi Jagiellonów w Polsce. Do drugiego etapu zakwalifikowały się następujące osoby :Katarzyna Ciomek -klasa III b    (opiekun : mgr Iwona Bryśkiewicz),Przemysław Babula –klasa III b (opiekun : mgr Iwona Bryśkiewicz), Damian Sajkowski- klasa III (opiekun : mgr Iwona Bryśkiewicz)

26 listopada  odbyły się eliminacje szkolne z fizyki. Wzięło w nich udział 16 uczniów z klas III b , III d i III e. Na tym etapie zmagali się z wiadomościami z zakresu klasy pierwszej i drugiej. Do rozwiązania mieli test i trzy zadania otwarte.  Poziom wiedzy jaką prezentowali uczestnicy był bardzo wysoki i wyrównany . Do drugiego etapu uzyskując minimum 81% punktów zakwalifikowali się:Robert Owczarek z klasy III e uczeń  p. Beaty Wierzbickiej, Grzegorz Zając z klasy III b uczeńp. Danuty Kowalczyk

7 grudnia  w Gimnazjum nr 10 (ul. Lipowa 29) odbył się Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczny pod nazwą „ROZ(G)RYWKI MATEMATYCZNE”. W konkursie brały udział trzyosobowe drużyny złożone z uczniów klas pierwszych. Celem konkursu była wspólna zabawa skoncentrowana wokół matematyki z uwzględnieniem ścieżek międzyprzedmiotowych. Zadaniem uczestników było wykazanie się podstawową wiedzą matematyczną, znajomością historii matematyki (ciekawostki  z podręczników dla klasy I ), działów matematyki, znajomości klasyfikacji czworokątów oraz umiejętnością logicznego myślenia. Przydatna także była umiejętność posługiwania się kalkulatorem.Uczniowie rywalizowali m.in. w takich konkurencjach, jak:

  • krzyżówka procentowa;
  • diagram geometryczno-algebraiczny;
  • zagadka liczbowa;
  • pytania z „ramki”;
  • tangram;
  • arytmograf;
  • zadanie – problem;
  • zadania o Mikołajach;
  • rebusy;
  • udoku (9x9).

Drużyna z naszej szkoły okazała się najlepsza i zajęła I miejsce, a w jej skład wchodzili uczniowie: Łukasz Mryka z kl. I a (opiekun – mgr Aurelia Dąbrowska),Łukasz Orlik z kl. I b (opiekun – mgr Wiesława Piekarska),Damian Ciosek z kl. I e (opiekun – mgr inż. Ewa Szymczyk – Gorszanów).


Wykaz podręczników
REKRUTACJA 2018/2019
Z ŻYCIA SZKOŁY
Przedmiotowy System Oceniania
Wykaz podręczników szkolnych
Szkolny Klub Wolontariatu
Koło rowerowe SKKT
Biblioteka Szkolna
Praca
Stołówka szkolna
Innowacje pedagogiczne
Z ŻYCIA SZKOŁY
Przedmiotowy System Oceniania
POZYTYWNI.GLIWICE.PL
CYBERPRZEMOC
PROJEKT WolontaROOWERiusz
Nasza szkoła na Facebooku
IV godzina WF
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice
Piłka ręczna dziewcząt
Testy sprawnościowe
Rozgrywki o Puchar Dyrektora Szkoły
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2017/2018
Gazetka z Charakterem